17 มี.ค. 60 อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

17 มี.ค. 60 อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช