16 มี.ค.60 อ.ช้างถลาง จ.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

16 มี.ค. 60 อ.ช้างถลาง จ.นครศรีธรรมราช