ขบวน 2 – 11 พ.ค. 63

หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ขบวนที่ 2