Home Events ขบวนที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ขบวนที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่จัดงาน

วัดพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ