มาป้องกันมะเร็งเต้านมกันเถอะ

มาป้องกันมะเร็งเต้านมกันเถอะ

  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่   ปัจจุบัน มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็ง ที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับแรกๆ ของสตรีไทย ในปี 2553  พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง...
การประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวี

การประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวี

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก Breast Cancer Awareness Month 2021 (BCAM.) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ “กาญจนบารมี กวี-คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม”...