Home Events ขบวนที่ 2 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

ขบวนที่ 2 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

ที่อยู่: เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

Date

20 - 22 Jul 2020
Expired!

Time

8.00 น.-16.00 น.
All Day

Location

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

Submit a Comment