ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

9 มิ.ย.60 อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร