ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

9 ก.พ.59 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา