ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

8 มิ.ย.60 อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด