ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

8 พ.ย.59 อ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี