ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

8 ก.พ.59 อ.ละงู จ.สตูล