ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

8 ก.ค.59 อ.โพทะเล จ.พิจิตร