ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

7 พ.ย.59 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี