ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

7 ก.ค. 59 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร