ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

1 ก.พ. 60 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา