ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

6-7 มิ.ย.60 อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด