ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

6 ก.ค. 59 อ.เมือง จ.พิจิตร