ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

4 พ.ย.59 อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว