ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

31 พ.ค.60 อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

31 พ.ค.60 อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ