ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

3-5 เม.ย.60 อ.ประทาย จ.นครราชสีมา