ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

3 พ.ค.60 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ