ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

29 มิ.ย.60 อ.จอมพระ จ.สุรินทร์