ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

29-30 พ.ย.59 อ.เมือง จ.อ่างทอง