ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

28 เม.ย. 59 อ.ภูพาน จ.สกลนคร