ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

28 มิ.ย.60 อ.ลำดวน จ.สุรินทร์