ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

27 เม.ย.60 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี