ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

27 มิ.ย.60 อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์