ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

26 เม.ย.60 อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี