ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

26 มิ.ย.60 อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ