ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

26 ต.ค. 59 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี