ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

25 เม.ย. 60 อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี