ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

25 พ.ย.59 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา