ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

25 พ.ค.60 อ.พระยืนจ.ขอนแก่น