ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

25-26 ก.พ.59 อ.เมือง จ.พัทลุง