ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

25 ก.ค.60 อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร