ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

24 เม.ย.60 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี