ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

24 พ.ย.59 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา