ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

24 พ.ค.60 อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น