ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

24 ก.ค. 60 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

24 กค. 60 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร