ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

23 มิ.ย.60 อ.อุทอุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ