ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

23 พ.ย.59 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา