ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

22 มิ.ย.60 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ