ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

22 พ.ย.59 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี