ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

22 พ.ค.60 อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น