21 มี.ค. 60 อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

21 มี.ค. 60 อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี