ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

21 พ.ย. 59 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี