ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

2 มิ.ย.60 อ.กันทรวิชัย จ.หมาสารคาม