ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

19-21 มิ.ย.60 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี