ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

19 สค.59 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่