ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

19 พ.ค.60 อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์